Izgradnja fiskulturne sale za potrebe OŠ “Desanka Maksimović” u MZ Križevići, Grad Zvornik

Radovi na izgradnji fiskulturne sale za potrebe OŠ “Desanka Maksimović” u MZ Križevići, Grad Zvornik